Waarom zou u voor 'van hezel hrd advies' kiezen?

Opdrachtgevers komen naar 'van Hezel HRD-advies' met vragen op het gebied van leren, implementeren, training en coaching. Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden leest u hieronder op welke wijze ik inhoud heb gegeven aan deze vragen om advies en ondersteuning.

Een jong chemisch bedrijf -uitgeroepen tot best managed company 2013- wil zijn talentvolle medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling.
Lees meer

Een manufacturing service organisatie wil door kennis, passie en innovatie het verschil maken voor haar partners in de procesindustrie.
Lees meer

Een chemisch bedrijf,besluit - vanwege reorgansatie - operationele managers te benoemen, met een groter verantwoordelijkheidsgebied
Lees meer

Een industriële dienstverlener wil zijn specialistische kennis vermarkten door zich als kenniscentrum te positioneren en mede daardoor zijn marktpositie te verstevigen.
Lees meer

Een multinational heeft een corporate programma ontwikkeld voor al zijn medewerkers in Nederland.
Lees meer

Een multinational treft jarenlange voorbereidingen om een grote fabriek uit bedrijf te nemen, te reviseren en zo snel mogelijk op een veilige manier weer in bedrijf te nemen.
Lees meer

Een team werkzaam in de intramurale zorg staat bekend als een 'topteam'; dit is tevens hun valkuil.
Lees meer

Een logistieke organisatie worstelt met de samenwerking van de leidinggevenden in een uitdijende organisatie.
Lees meer

Een universiteit in Belton (Texas) heeft een deeltijd Phd-opleiding 'Doctor of Education' ontwikkeld voor leidinggevenden en staffunctionarissen werkzaam in het onderwijs.
Lees meer

Vragen om individuele medewerkers te ondersteunen in bijvoorbeeld een nieuwe functie of hen daar op voor te bereiden.
Lees meer