hoe pak ik zaken aan?

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

De wisselwerking tussen individu en organisatie neemt een belangrijke plaats in in mijn werk. Mijn interventies dragen aantoonbaar bij aan de realisatie van strategische doelen van uw organisatie. Commitment van betrokkenen en doelen kunnen vertalen in gedrag tijdens het werk op ieder niveau in de organisatie, maken deel uit van mijn aanpak. Ik leg met u als opdracht­gever, de overeenge­komen deliverables vast.

Leren betekent voor mij het creëren van de mogelijkheid tot gedragsverandering. Aan awareness (inzichten, bewustwording) en oefening van vaardigheden (training) kan gewerkt worden op de werkplek en in een traditionele leeromgeving. Ik ga ik op zoek naar slimme mogelijkheden tot borging van het nieuwe gedragsrepertoire. Mentoring, coaching (on the job), reflectiebijeenkomsten (intercollegiale consultatie), postersessies, leermarkten, zijn daarbij een krachtige ondersteuning, vermits dergelijke interventies door de lijn en andere supporters van veranderingen blijvend worden
ondersteund.

Een proeve van bekwaamheid is een veel voorkomende afsluiting van een programma. Daarin laten deelnemers zien op welke wijze en met behulp van welke nieuwe kennis en kunde zij een concrete bijdrage geleverd hebben aan vooraf overeengekomen doelen. Een business­case kan als onderlegger dienen voor een proeve van bekwaamheid.

In mijn aanpak kan ik beschikken over instrumenten die in de loop der jaren hun waarde bewezen hebben. Zoals de 360° competentiescan, toegesneden op uw organisatie, als feedback instrument en ondersteuning voor persoonlijke ontwikkeling en het developmentcentre als voorspeller van groeimogelijkheden van uw medewerkers. Ook een aantal wereldwijd gevalideerde instrumenten als de MBTI en het teamrolmodel van Belbin behoren tot mijn repertoire.