professioneel sturen

Reeds vele jaren houd ik mij als opleider, trainer en coach, samen met Pierre Thissen van Thissen Consult, bezig met de rol van operationele managers. Daarbij moet u denken aan uitvoerders, 1e lijn managers in productie, onderhoud en logistiek en hun plaatsvervangers. Zij spelen een cruciale rol bij het realiseren van doelen op het gebied van VGM, kwaliteit en kosten. Hun vermogen om op een professionelere manier te sturen op deze terreinen draagt substantieel bij aan de prestaties van uw bedrijf .

Wij hebben in de loop der tijd ontdekt wat de slaag- en faalfactoren zijn van deze medewerkers. Wij ervaren dat aandacht voor de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap leidt tot een betere bijdrage, meer voldoening en plezier in hun werk. Er is winst te behalen voor uw bedrijf als u erin slaagt de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van deze medewerkers te bevorderen.

Deze inzichten en ervaringen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een uiterst praktisch programma 'Professioneel Sturen'. Startpunt van het programma is de werkomgeving van de operationele manager. De directe chef wordt intensief betrokken bij de persoonlijke ontwikkeling. Gebeurtenissen op de werkplek nemen een centrale plaats in tijdens het programma.

Belangrijke kenmerken van 'Professioneel Sturen' zijn:

Een intakegesprek, waarin de individuele leerdoelen worden vastgesteld (indien gewenst ondersteund met een competentiescan).
Effectief gebruik van tijd; de leerbijeenkomsten en coachgesprekken worden op locatie gehouden.
Hoog leerrendement door het verbinden van ervaringen met de theorie, coachgesprekken en vaardigheidstraining.
Een opgedragen taak van de chef, waarvan het resultaat bijdraagt aan de doelen van uw organisatie, loopt als een rode draad door het programma.
Bij de afsluiting van het programma, laat de deelnemer zijn vorderingen zien aan de hand van de voortgang van de aan hem opgedragen taak.
Deze zogenaamde proeve van bekwaamheid wordt beoordeeld door u als opdrachtgever.


Totale contacttijd is ca 32 uur, verspreid over een periode van  6 tot 12 maanden. Wij werken met een zeer aantrekkelijke prijs per deelnemer, die afhankelijk van het aantal deelnemers, gunstiger wordt.

Als bovenstaande ervaring en aanpak uw interesse gewekt heeft, zijn we graag bereid onze ervaringen, achtergronden, doel en aanpak van 'Professioneel Sturen' nader toe te lichten.

Voor meer informatie: zie de ppt-presentatie.