Wat kunt u van mij verwachten?

Mijn vak is het ontwerpen van trajecten ondersteund door interventies op een wijze dat medewerkers hun bijdrage aan de strategische doelen van de organisatie optimaliseren, door veranderingen op een effectieve wijze  door te voeren. Dat levert resultaat op door  trajecten samen met u en betrokkenen te ontwerpen. Daarmee levert het ontwerpproces een belangrijke bijdrage aan het realiseren van veranderingen.

Veranderingen implementeren op de werkvloer, medewerkers stimuleren initiatieven te ontplooien, operationele managers ondersteunen in hun rol als leider, coach en manager gaan mij goed af. Dit zijn nooit geïsoleerde interventies. Met u als opdrachtgever en anderen in de lijn, maak ik verifieerbare afspraken over resultaten en de rol van een ieder.

Ruimte creëren in vastgeroeste verhoudingen die de ontwikkeling in uw organisatie (dreigen te) belemmeren. Samenwerking binnen teams, tussen individuen en afdelingen bevorderen.

Interventies ontwerpen en uitvoeren van simulaties, actieve werkvormen en outdoor oefeningen, om de missie, kernwaarden van uw organisatie, project kick off e.d. tastbaar te maken en te verankeren. Dergelijke opdrachten voer ik uit met een team van deskundigen, waar ik al vele jaren mee samenwerk.

U kunt mij ook benaderen voor het trainen van medewerkers bij het handhaven en creëren van een veilige werkomgeving.

Operationele managers ondersteun ik met een programma op maat Professioneel Sturen. Lees meer hierover.